Hrvatski l English


- Ovlašteni zastupnik SOLAS opreme za spašavanje Zodiac/DBC

- Prodaja SOLAS opreme za spašavanje

- Servis Zodiac/DBC opreme za spašavanje u suradnji sa servisnom stanicom Oceanus d.o.o. Rijeka

- Zastupnik tvrtke Davit International – sohe za spuštanje brodica za prikupljanje i splavi za spašavanje


- Usluge konzaltinga i izrade kompletnih projekata za gradnju patrolnih, putničkih i ribarskih brodova duljine do 40 m.

- Pruža usluge konzaltinga i izrađuje projekte za ugradnju opreme za spašavanje na putničkim i teretnim brodovima.

- Inženjering usluge opremanja brodskog interijera po sistemu “ključ u ruke” za brodove duljine do 50 m.

- Izrada klasifikacijske i izvedbene tehničke dokumentacije brodske opreme