MEC(Marine Evacuation Chute)

SUSTAV ZA NAPUŠTANJE BRODA - PLATNENA CIJEV ZA EVAKUACIJU PUTNIKA

Zodiac/DBC sustav koji omogućava spašavanje 400 putnika u manje od 30 minuta. Proizveden kako bi u hitnim slučajevima svakome, pa tako i djeci,starijim i hendikepiranim osobama, osigurao jednostavno i lako napuštanje broda.

Zodiac/DBC MEC (platnena cijev za evakuaciju putnika) prepoznat je u svijetu kao najučinkovitiji i najjednostavniji sustav za napuštanje broda.

Princip rada:
Platnena cijev i napuhavajuća platforma složeni su u kompaktnom kućištu koje se nalazi na otvorenoj palubi ili unutar broda. Razlikujemo dva tipa kućišta prikazana na slici

tip kućišta I
tip kućišta O

Kućišta tipa I mogu se smjestiti unutar broda ili na otvorenu palubu na zbornim mjestima. Kućište tipa O nalazi se iznad palube za evakuaciju tj. zbornog mjesta

kućište unutar broda
kućište na otvorenoj palubi

U slučaju napuštanja broda, član posade otpušta sustav povlačenjem poluge. Platnena cijev i platforma izlaze iz kućišta slobodnim padom te se platforma automatski napuhuje.

Također se otpuštaju splavi za spašavanje koje se pričvrste za platformu.


Slika prikazuje princip spuštanja kroz platnenu cijev.

Zodiac/DBC sustav za napuštanje broda u potpunosti je izrađen u skladu sa zahtjevima SOLAS-a.

Fleksibilnost se očituje u njegovoj kompaknosti,lakoći i jednostavnoj ugradnji
.
Svi dijelovi izrađeni su od materijala najviše kvalitete što pridonosi besprijekornosti radacijelog sustava

Početna investicija u MEC sustav kao i cijena instalacije,održavanja i servisa bitno je niža od ostalih sustava za napuštanje broda.

Certifikat BV
PDF 218Kb

Certfikat HRB
PDF 148Kb