Servis

SIMTEC OCEANUS
Simtec Oceanus servisna stanica pruža usluge servisiranja, kontrole i popravka Zodiac/DBC opreme za spašavanje.

servis

Servisna stanica je odobrena od strane Hrvatskog registra brodova i proizvođača
opreme za spašavanje Zodiac/DBC.

Djelatnosti Oceanus servisne stanice uključuju:
– pregled i popravak napuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za    napuštanje broda
– pregled i popravak hidrostatskih uređaja za otpuštanje
– pregled i popravak napuhavajućih prsluka za spašavanje
– servisiranje dišnih aparata na stlačeni zrak za primjenu na brodovima
– servisiranje spremnika plina za splavi za spašavanjeOdobrenje HRB-a
- oceanus hrb odobrenje pdf 120kb
- oceanus hrb odobrenje pdf 116kbOCEANUS d.o.o.

HOSTI 103
51000 RIJEKA
tel/fax: 051 329 183
e-mail: oceanus@ri.t-com.hr
www.oceanus.hr