SOLAS Zodiac splavi za spašavanje – spuštanje sohom

Sve Zodiac splavi za spašavanje proizvode se od slojeva izdržljivog poliuretana, metodom termičkog spajanja. Kompjuterskom kontrolom termičkog spajanja eliminirani su svi nedostaci staromodnih metoda lijepljenja koje se još koriste kod drugih proizvođača

Kemijska struktura materijala i proces termičkog spajanja osiguravaju otpornost i
dugotrajnost Zodiac splavi za spuštanje sohom kao i iznimnu čvrstoću i sigurnost kad se nalaze pod opterećenjem.

S obzirom na strukturu i težinu materijala, Zodiac splavi za spašavanje lako se servisiraju te se slažu u lagane i iznimno čvrste stakloplastične spremnike.

Sve Zodiac splavi za spuštanje sohom bile su podvrgnute testu sa 4 puta većom težinom opterećenja od odobrene te padu sa visine od 3 metra pod punim opterećenjem. Splavi se još testirane na izdržljivost od udaraca i abrazije.

Splavi za spuštanje sohom mogu se u ekstremnim uvjetima baciti sa palube broda do 36 metara visine ili ako se radi o splavima za 25 ili 37 osoba(Pack A), do 25 metara visine.

Splavi za spašavanje - spuštanje sohom i specifikacija spremnika
Splav
(osoba)
Pack
(A ili B)
Veličina
spremnika
Nacrt
Spremnika
Tehnički
podaci
Certifikat EC
certifikat
12 DL A
B
15
14
16 DL A
B
15
14
20 DL A
B
15
14
25 DL A
B
16
15
37 DL A
B
17
16

* DL= Davit Launched – spuštanje sohom
*Spremnici su okrugli ili posebno izvedeni za dvostruko slaganje

Spremnik za dvostruko slaganje


Spremnik novijeg dizajna isporučuje se sa tvornički ugrađenim priveznicama i
hidrostatskim kopčama te je unaprijed olakšana ugradnja na brod.

Zodiac splav za spuštanje sohom može se isporučiti sa ležajem za splav ili u posebno izvedenom spremniku:
čelični ili aluminijski ležaj ležaj od stakloplastike spremnik za dvostruko
slaganje

Na zahtjev je moguća izrada posebno dizajniranog ležaja te narudžba hidrostatske kopče.